Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że w przypadku ustanowienia hipoteki wyrażonej w walucie obcej mamy do czynienia z wierzytelnością istniejącą. Oznacza to, że ustanawiający taką hipotekę musi zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych.

W omawianej sprawie skarżący małżonkowie musieli obciążyć hipotekę w związku z zaciągnięciem kredytu mieszkaniowego w walucie obcej (frank szwajcarski) w banku. Ustanowili hipotekę, a następnie wystąpili do urzędu skarbowego z wnioskiem o nadpłatę. Uznali bowiem, że w przypadku ustanowienia hipoteki w walucie nie ma możliwości pobrania podatku od czynności cywilnoprawnych.

Spór dotyczył tego, czy w przypadku obciążenia hipoteki walutą można mówić o wierzytelności istniejącej. Zdaniem sądu, w omawianej sytuacji mamy do czynienia z wierzytelnością istniejącą, a zatem należy zapłacić podatek według stawki 0,1 proc. od kwoty zabezpieczonej wierzytelności. Sąd orzekł również, że ponieważ hipoteka została ustanowiona w 2007 roku, to nie ma zastosowania art. 358 par. 2 kodeksu cywilnego.

W rezultacie kwotę wierzytelności należy przeliczyć po kursie średnim NBP z dnia powstania obowiązku podatkowego. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 1498/09