Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że usługi przyjmowania od klientów zleceń i przekazywania ich drogą radiową taksówkarzom przez założone przez nich stowarzyszenie są opodatkowane VAT. Sąd uznał, że sporne stowarzyszenie nie realizuje celów związkowych. Jego działania mają charakter działalności gospodarczej. W ocenie NSA za taką interpretacją przemawia art. 13 (A) (1) (l) VI Dyrektywy oraz tezy zawarte w wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sprawa C-149/07).

Spór dotyczył opodatkowania VAT usług świadczonych przez stowarzyszenie taksówkarzy. Ze statutu wynikało, że stowarzyszenie ma pomóc w organizacji pracy kierowców taksówek w nim zrzeszonych, m.in. przez przekazywanie informacji o zapotrzebowaniu na usługę tzw. radiotaxi.

Stowarzyszenie uważało, że usługa przekazywania adresów i zleceń nie musi być opodatkowana VAT. Zrzeszanie członków jest całkowicie dobrowolne, a jego koszty są pokrywane ze składek członkowskich. Nie można więc mówić o odpłatności.

Organy podatkowe uznały jednak, że świadczone przez stowarzyszenie usługi nie korzystają ze zwolnienia (art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z poz. 10 załącznika nr 4 do ustawy o VAT). Sąd I instancji przyznał rację taksówkarzom, jednak NSA uchylił ten wyrok i oddalił skargę stowarzyszenia. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1502/08