ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że organy podatkowe mają pełną swobodę przy wywiązywaniu się z obowiązku doręczenia decyzji podatkowych. Procedura podatkowa pozwala im doręczać pisma przez swoich pracowników. Jeżeli pełnomocnik odmówił przyjęcia decyzji podatkowej doręczonej przez pracownika urzędu skarbowego, to należało uznać, że została ona doręczona tego dnia. Jak wyjaśnił sędzia NSA Adam Bącal, w przypadku odmowy przyjęcia decyzji i potwierdzenia tego w notatce sporządzonej przez urzędnika dochodzi do tzw. fikcji prawnej skutecznego doręczenia. Ustawodawca pozwala przyjąć, że choć przesyłka faktycznie nie trafiła do adresata, dla potrzeb postępowania uznaje się ją za skutecznie doręczoną. NSA nie zgodził się, że doręczenie nie jest możliwe na terenie posesji adresata.

Spór w sprawie dotyczył doręczenia decyzji wymiarowej w VAT pełnomocnikowi ustanowionemu przez podatnika. Pracownik urzędu skarbowego próbował doręczyć decyzję na posesji pełnomocnika. Ten jednak odmówił przyjęcia przesyłki. Zgodnie z przepisami organy uznały, że decyzja została skutecznie doręczona w dniu odmowy. Skuteczność doręczenia potwierdziły sądy administracyjne obu instancji. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1828/08