Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną gminy, która przez pomyłkę wystawiła fakturę VAT za niewykonaną usługę. Sąd uznał, że w takiej sytuacji podatnik nie ma prawa rozliczyć podatku wynikającego z pustej faktury w deklaracji. Ustawa o VAT wprowadza w tym przypadku odrębny sposób rozliczenia podatku poza deklaracją. Jak przypomniała sędzia Małgorzata Niezgódka-Medek, zgodnie z art. 108 ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) bezzasadne wystawienie faktury pociąga za sobą obowiązek zapłaty podatku.

Co prawda do 1 grudnia 2008 r. mogły istnieć wątpliwości, jak rozliczyć taki podatek. Ustawodawca, zmieniając przepisy, rozwiał wątpliwości co do terminu i sposobu zapłaty, ale nie nałożył na podatników obowiązku ujmowania wykazanego w fakturze podatku w deklaracji. Zdaniem NSA nowelizacja potwierdza wolę ustawodawcy, żeby traktować rozliczenie takiego podatku jako instytucję odrębną.

Spór w sprawie dotyczył interpretacji podatkowej. Gmina wyjaśniła, że przez pomyłkę wystawiła fakturę dotyczącą dzierżawy, która została już rozwiązana, czyli dokumentowała czynność nieistniejącą. Gmina chciała rozliczyć podatek z nią związany w deklaracji miesięcznej. Organy podatkowe nie zgodziły się na taki sposób rozliczenia pustej faktury. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1859/08