Trybunał Konstytucyjny potwierdził wczoraj niekonstytucyjność art. 15 ust. 2a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.). Zgodnie z nim opłacie targowej nie podlega sprzedaż w budynkach lub ich częściach. Jednocześnie obejmuje opłatą sprzedaż na targowiskach pod dachem oraz w halach używanych do targów, aukcji i wystaw.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego przepis jest na tyle niejasny i zawiły, że narusza konstytucję. Przepis przestanie obowiązywać dopiero po 18 miesiącach od opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw.

Sędzia Adam Jamróz wskazał, że tak skonstruowany przepis prowadzi do sprzecznych wniosków. Trybunał zwrócił uwagę, że zasady uiszczania opłaty targowej należy dostosować do zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej. Zaznaczył, że sam nie może tego zrobić, a uchylając przepis w całości i odraczając wejście w życie wyroku, dał ustawodawcy dużo czasu i swobodę w znalezieniu optymalnego rozwiązania.

Skargę konstytucyjną wniosła gmina Rzgów, która pobierała opłatę od kupców handlujących w hali targowej. Kupcy uważali, że ich stałe stoiska w hali nie podlegają opłacie targowej, co potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Rada Gminy Rzgów w skardze konstytucyjnej zarzuciła, że sporny przepis narusza zasady przyzwoitej legislacji.

Sygn. akt K 7/08