Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację skarżącej spółce, która świadczyła specjalistyczne usługi projektowania, zabudowy i montażu stoisk targowych i wystaw. Zdaniem sądu polskie przepisy ustawy o VAT w brzmieniu przed 1 grudnia 2008 r. były niezgodne z prawem wspólnotowym. Oznacza to, że w przypadku świadczenia usług zabudowy i montażu stoisk targowych miejscem świadczenia jest faktyczne miejsce wykonywania usług. Sąd nie zgodził się więc ze stanowiskiem organów podatkowych, które uznały, że miejscem świadczenia jest miejsce siedziby świadczącego usługę i które nakazały taką usługę opodatkować stawką VAT w wysokości 22 proc.

Skarżąca spółka powoływała się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w którym Trybunał uznawał, że miejscem świadczenia usług pomocniczych do usług organizacji targów i wystaw jest miejsce wykonywania tych usług.

Przypomnijmy, że od 1 grudnia 2008 r. polska ustawa o VAT została dostosowana w zakresie miejsca świadczenia usług do prawa wspólnotowego. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 203/09