ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że wynalazcom, którzy na podstawie umów cywilnych i umów o pracę opracowują projekty wynalazków podlegających opatentowaniu, wzorów użytkowych itp. muszą stosować zwykłe koszty uzyskania przychodów. W ocenie sądu nie mają oni prawa do stosowania podwyższonych 50-proc. kosztów jak twórcy.

Jak wyjaśniła sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, w przypadku wynalazku opracowanego przez osobę z zewnątrz na podstawie umowy cywilnoprawnej lub przez pracownika na rzecz pracodawcy nabycie prawa do patentu ma charakter pierwotny.

W takiej sytuacji w ogóle nie dochodzi do przeniesienia prawa do patentu. W zawiązku z tym nie ma podstaw do stosowania 50-proc. kosztów podatkowych do wynagrodzeń z tego tytułu. Zastosowanie podwyższonych kosztów powodowałoby nierówność podatników. Osoby, które mają zagwarantowaną pomoc pracodawcy czy zleceniodawcy, są i tak w lepszej sytuacji od tych wynalazców, którzy nie korzystają z takiego zaplecza.

Sprawą kosztów dla wynalazców sąd kasacyjny zajął się, gdy skarżąca spółka zapytała, czy przy ustalaniu wynagrodzenia dla twórców wynalazków ma stosować podwyższone czy zwykłe koszty uzyskania przychodów. Organy podatkowe przyznały wynalazcom prawo do 50-proc. kosztów. Stanowisko takie potwierdził także sąd I instancji. Jednak płatnik konsekwentnie upierał się, że powinien stosować zwykłe koszty. NSA uwzględnił skargę kasacyjną spółki. Uchylił wyrok sądu I instancji i interpretacje wydane przez organy podatkowe. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 452/08