ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną samorządowego kolegium odwoławczego, które domagało się opodatkowania siłowni wiatrowych jako całości. Sąd przypomniał, że po nowelizacji prawa budowlanego od 26 września 2005 r. do budowli zostały zaliczone m.in. części budowlane urządzeń technicznych, w tym elektrowni wiatrowych. W ocenie NSA skoro budowlą – obiektem budowlanym są części budowlane urządzenia technicznego, tj. elektrowni wiatrowej, to nie może się on składać z innych obiektów budowlanych. Zdaniem sądu dla celów podatkowych budowla nie musi stanowić całości użytkowej. Budowlą mogą być także same części budowlane urządzeń technicznych.

Dlatego podatkowi od nieruchomości podlegają jedynie części budowlane elektrowni wiatrowych jako odrębne pod względem technicznym przedmioty składające się na całość użytkową, czyli fundamenty i maszty.

W ocenie Grzegorza Flisiaka, radcy prawnego z Chadbourne & Parke LLP, który występował w sprawie jako pełnomocnik Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, wyrok jest szczególnie ważny, gdyż oznacza zmniejszenie obciążeń podatkowych spółek wiatrowych. W jego ocenie stanowisko NSA należy rozumieć w ten sposób, że podatek nie powinien być naliczany od najdroższej części elektrowni.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 202/08