ORZECZENIE

Spółka zajmująca się eksploatacją autostrad opłaca pracownikom dojazd do miejsca pracy. Płaci firmie przewozowej opłatę ryczałtową, niezależnie od liczby przewiezionych pracowników. Zdaniem spółki nie powstaje po stronie pracowników przychód, który trzeba doliczyć do ogółu przychodów i opodatkować PIT. Nie można przypisać określonej wielkości przychodu do konkretnego pracownika.

Organ podatkowy uznał to stanowisko za nieprawidłowe i stwierdził, że przychód po stronie pracownika powstaje. Aby go obliczyć, wystarczy podzielić kwotę zryczałtowanej opłaty przez liczbę pracowników i doliczyć do przychodów pracownika jako nieodpłatne świadczenie z art. 12 ustawy o PIT. Na tę interpretację spółka, po wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa, złożyła skargę do WSA.

Sąd stwierdził, że nie można pracownikowi przypisać konkretnych świadczeń. Zryczałtowana opłata jest stała, bez względu na liczbę osób korzystających z przewozu, a żaden z pracowników nie otrzymuje potwierdzenia skorzystania z usługi, w związku z czym nie powstaje u nich przychód w rozumieniu art. 12 ustawy o PIT.

Sygn. akt I SA/Gd 56/09

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24