ORZECZENIE

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny (TK) uznał, że minister finansów przekroczył upoważnienie ustawowe, ustanawiając w trzech kolejnych rozporządzeniach dodatkową kategorię podatników akcyzy.

Za niezgodne z Konstytucją RP Trybunał uznał nałożenie obowiązku podatkowego na osoby fizyczne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby prawne sprzedające samochód osobowy przed jego pierwszą rejestracją dokonywaną na terytorium Polski.

Rozpatrywana przez TK sprawa dotyczyła przepisów trzech kolejnych rozporządzeń ministra finansów w sprawie podatku akcyzowego (par. 18 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia z 16 grudnia 1998 r., par. 18 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia z 15 grudnia 1999 r. oraz par. 19 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia z 22 grudnia 2000 r.).

Przepisy zaskarżyła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która sprowadzała samochody z zagranicy. W jej ocenie poprzez nałożenie nakazu zapłaty podatku w rozporządzeniach w sprawie podatku akcyzowego nastąpiło naruszenie zasady ochrony praw majątkowych. Określenie kategorii podatników musi bowiem nastąpić w drodze ustawowej.

Sygn. akt SK 49/06