orzeczenie

Darowiznę przekazaną na kościół można odliczyć od dochodu w rozliczeniu za dany rok, pod warunkiem że podatnik spełni wymogi określone zarówno w ustawie o stosunku państwa do kościoła katolickiego, jak również w art. 26 ust. 6 pkt d) i ust. 7 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Jak podkreślił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po 1 stycznia 2006 r. w przepisie pojawił się wymóg dokonania darowizn na rzecz kościoła za pośrednictwem banku. Jeśli podatnik nie posiada potwierdzenia bankowego, to nie może skorzystać z odliczenia w PIT.

Sygn. akt III SA/Wa 467/09