ORZECZENIE

Spółka zadeklarowała zaliczki na podatek od wynagrodzeń, lecz ich nie wpłaciła. Organ I podatkowy orzekł o odpowiedzialności spółki jako płatnika i wszczął postępowanie egzekucyjne. Nie udało się jednak pokryć całej należności. W skardze strona twierdziła, że gdyby nie bezczynność komornika, zobowiązania zostałyby pokryte ze sprzedaży majątku.

W ocenie sądu, organy prawidłowo stwierdziły bezskuteczność egzekucji z majątku spółki i orzekły o odpowiedzialności członka zarządu. Nie doszukano się nieprawidłowości w sposobie prowadzenia egzekucji. Sąd podkreślił, że na odpowiedzialność skarżącego nie ma wpływu to, czy można było korzystniej zbyć składniki majątku czy też nie. Ważne, że w wyniku egzekucji nie uzyskano środków pozwalających na całkowitą spłatę zobowiązań.

Sygn. akt I SA/Gd 76/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24