ORZECZENIE

Zapadł korzystny wyrok dla podatników, którzy uczestniczą w transakcjach trójstronnych. Zgodnie z przepisami, z taką transakcją mamy do czynienia w sytuacji, gdy przeprowadzają ją podatnicy z trzech państw członkowskich Unii Europejskiej. W takiej transakcji uczestniczyła polska spółka. Nabyła ona oleje we Francji i Belgii i dostarczała je do odbiorców w Estonii, na Litwie i Łotwie. Wszyscy trzej podatnicy w tej transakcji byli podatnikami VAT. W związku z tym spółka zwróciła się do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o interpretację, czy w sytuacji, gdy transport organizuje trzeci z podatników (czyli odbiorca w Estonii, na Łotwie lub Litwie) polska spółka ma prawo do zastosowania procedury uproszczonej w VAT, zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Organy podatkowe uznały, że z przepisów wynika konieczność spełnienia dwóch warunków. Po pierwsze, musi to być transakcja między trzema podatnikami w trzech różnych krajach, przy czym pierwszy wydaje towar trzeciemu, ale transakcje zawiera pierwszy z drugim i drugi z trzecim. Po drugie, towar jest transportowany z pierwszego państwa do drugiego państwa. A zatem - twierdziły organy podatkowe - skoro transport organizował trzeci podatnik, to nie ma możliwości skorzystania z procedury uproszczonej w VAT.

Z taką interpretacją nie zgodził się jednak podatnik. Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy uznał, że warunki, których spełnienia domaga się organ, nie znajdują odzwierciedlenia ani w polskich przepisach, ani w 112 Dyrektywie. Sąd uzasadniał, że nie ma znaczenia, który z podmiotów transakcji trójstronnej odpowiada za transport towarów. Istotne jest natomiast działanie na rzecz podatników. Fakt, że transport jest opłacany przez trzeciego podatnika nie oznacza, że nie działa on na rzecz podatnika pierwszego i drugiego. Sąd dodał, że transportem może zajmować się również podmiot spoza transakcji, który jedynie przewiezie towar.

Sygn. akt III SA/Wa 194/08

Ważne!

Z transakcją trójstronną mamy do czynienia w sytuacji, gdy przeprowadzają ją podatnicy z trzech państw członkowskich Unii Europejskiej


Nie daj się fiskusowi
Oglądaj w TV Biznes w poniedziałek o godz. 20.35
Powtórki: wtorek – 18.10, 00.40;
środa – 18.40, 23.45;
czwartek – 19.10; piątek – 19.45