ORZECZENIE

Podatnik dokonywał dostawy towarów obywatelom państw spoza UE. Wraz z dokumentami księgowymi wystawiał dokumenty uprawniające podróżnych do zwrotu VAT. W trakcie kontroli stwierdzono, że podatnik nie był uprawniony do dostawy towarów z wykorzystaniem preferencyjnej stawki 0 proc., gdyż dostawy jednorazowo nie przekraczały wartości 200 zł. Skarżący odwołał się od decyzji do dyrektora izby skarbowej, który podtrzymał stanowisko organu I instancji. Wyjaśnił, że gdy towarów jest więcej niż siedem (ilość miejsc do wprowadzania danych w dokumentach Tax Free), podatnik powinien wystawić paragon bądź fakturę całościowo, a przy wprowadzaniu danych do dokumentu użyć kolejnego blankietu i numerować pozycję od następnego numeru.

Podatnik złożył skargę do WSA w Białymstoku, który oddalił ją, stwierdzając, że cała dostawa towaru, która uprawnia do stosowania stawki 0 proc. VAT, musi być wykazana w jednym dokumencie księgowym. Sąd potwierdził stanowisko, że gdy dostawa dotyczy większej ilości pozycji, podatnik powinien, przy wprowadzaniu danych do dokumentu Tax Free, użyć następnego blankietu i numerować pozycje od kolejnego numeru.

Sygn. akt I SA/Bk 3-4/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24