ORZECZENIE

Podatnik ma na wyposażeniu firmy motocykl, który jest środkiem trwałym. Ponieważ motocykl jest wykorzystywany do celów służbowych, związanych z prowadzeniem firmy, podatnik zapytał organy podatkowe, czy może rozliczyć VAT od paliwa. Podkreślił, że paliwo tankowane do motocykla jest kupowane na fakturę rozliczaną w kosztach działalności. W ocenie podatnika motocykl nie jest pojazdem, którego dotyczą ograniczenia z art. 86 ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Organy podatkowe uznały stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Ustawa o VAT nie zawiera definicji pojazdu samochodowego, ale zgodnie z definicją określoną w prawie o ruchu drogowym motocykl jest takim pojazdem. Dlatego organy podatkowe uznały, że podatnik nie może odliczać podatku z faktur dokumentujących zakup paliwa.

Stanowisko organów podatkowych potwierdził wojewódzki sąd administracyjny. Sąd zgodził się, że zwrot pojazd samochodowy ma w polskim prawie szerokie znaczenie, niewykluczające także motocykli. W ocenie sądu to duże pojazdy samochodowe są uprzywilejowane podatkowo. Motocykl jako pojazd używany jedynie przez część roku, z uwagi na klimat, i przeznaczony do przewozu dwóch lub trzech osób, nie mieści się w przyjętych regułach ustawowych. Pojazd, aby był objęty odliczeniem podatkowym, musi obiektywnie służyć do wykonywania działalności gospodarczej.

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił jednak skargę kasacyjną podatnika. W ocenie NSA organy podatkowe i sąd I instancji błędnie zinterpretowały art. 86 ustawy o VAT. Sąd przyznał, że co do zasady rzeczywiście motocykl jest pojazdem samochodowym. Podkreślił jednak, że ograniczenie odliczenia VAT od paliwa odnosi się do samochodów osobowych i pojazdów samochodowych o określonej ładowności. Motocykl nie ma określonej ładowności i nie dotyczy go ograniczenie odliczania VAT. Zdaniem NSA podatnik, który wykorzystuje motocykl w działalności gospodarczej, może odliczyć VAT z faktur dokumentujących zakup paliwa.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 8/08