ORZECZENIE

Organy podatkowe zakwestionowały podatnikowi prawo do zastosowania 0-proc. stawki VAT do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Uznały, że brak na fakturze numeru identyfikacji (VAT UE) kontrahenta z Unii powoduje konieczność opodatkowania dostawy 22-proc. stawką VAT.

Wojewódzki sąd administracyjny uwzględnił skargę podatnika. W jego ocenie za korzystną dla skarżącego interpretacją przemawia wykładnia celowościowa.

Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z tą interpretacją. Z treści art. 42 ust. 1 ustawy o VAT jasno wynika, że jednym z warunków zastosowania zerowej stawki VAT do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów jest podanie ważnego numeru identyfikacyjnego zarówno podatnika, jak i kontrahenta. Brak takiego numeru na fakturze pozbawia prawa do zerowej stawki VAT.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 146/08