ORZECZENIE

Sprawa, którą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczyła przeniesienia odpowiedzialności za długi podatkowe. W związku z tym, że organy podatkowe nie mogły wyegzekwować zaległości z tytułu VAT od spółki, zażądały ich od członka zarządu. Ten jednak złożył skargę od decyzji organów podatkowych do sądu administracyjnego, który ją uwzględnił. Od tego wyroku skargę kasacyjną wniósł organ podatkowy i spółka. Skuteczna okazała się tylko skarga kasacyjna fiskusa. NSA oddalił skargą kasacyjną członka zarządu, uchylił zaskarżony wyrok i sprawa trafiła ponownie na wokandę sądu I instancji.

Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z zarzutem członka zarządu, że decyzje są nieważne, bo zostały wydane przez niewłaściwy organ. NSA przypomniał, że o właściwości organu podatkowego decyduje adres siedziby spółki, ale w przypadku VAT właściwość organu ustala się w odniesieniu do miejsca wykonywania działalności opodatkowanej tym podatkiem. Taka zmiana nie miała w sprawie miejsca. NSA stwierdził, że przyczyną uchylenia decyzji były różnice w kwotach wynikające z decyzji wymiarowych i decyzji przenoszących odpowiedzialność na członka zarządu. Sąd I instancji nie zauważył, że kwoty były wyższe, gdyż organy uwzględniły zaległość i sankcje VAT. NSA nie miał wątpliwości, że dodatkowe zobowiązanie VAT jest zaległością podatkową i odpowiedzialność za nią można było przenieść na członka zarządu.

Sygn. akt I FSK 465/07

30 proc. kwoty zaniżenia VAT wynosi dodatkowe zobowiązanie podatkowe