ORZECZENIE

Podatniczka nabyła spadek po ojcu zmarłym w czerwcu 2006 r. Organy podatkowe określiły spadkobierczyni wysokość podatku. Podatniczka w skardze do WSA w Krakowie podnosiła, że w myśl art. 3 ust. 2 ustawy zmieniającej ustawę o podatku od spadków i darowizn - do spadków nabytych po 12 maja 2006 r. stosuje się zwolnienie dla spadkobierców z najbliższej rodziny. Powołała się też na wyrok WSA w Bydgoszczy z 3 grudnia 2007 r. (I SA/Bd 658/07).

Organ podatkowy wskazał orzeczenie NSA z 12 czerwca 2008 r. (II FSK 606/08), zgodnie z którym otwarcie i nabycie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy, zaś do zwolnienia nie ma zastosowania art. 3 ust. 2, lecz art. 3 ust. 1 ustawy zmieniającej mówiący, że gdy do nabycia spadku doszło przed 1 stycznia 2007 r., to stosuje się przepisy sprzed nowelizacji, a te nie przewidywały zwolnienia.

Sąd oddalił skargę. Podkreślił, że początkowo sądy administracyjne rozszerzały zakres zastosowania zwolnienia także na spadki otwarte przed 1 stycznia 2007 r. Wszystkie te wyroki zostały uchylone przez NSA.

Sygn. akt I SA/Kr 548/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24