Wyłom w tym szczytnym przedsięwzięciu mogą spowodować czynności urzędów skarbowych i kontroli skarbowej. Dotyczy to możliwości interpretacji stanu faktycznego, który podatnik przedstawił we wniosku o interpretację składanym do ministra. Czy taka dociekliwość urzędników jest możliwa? Niejednokrotnie mogliśmy się przekonać, że niestety – tak.