Przekazywanie darowizn nie może jednak prowadzić do nadużyć. Pomoc powinni otrzymywać tylko ci, którzy faktycznie jej potrzebują. Ważne, by dostrzec prawdziwie potrzebujących, a nie tylko tych, którzy o tę pomoc wołają najgłośniej. Wydatkowanie środków przez organizacje pożytku publicznego trzeba co pewien czas weryfikować. Musimy mieć pewność, że ich działalność jest faktycznie społecznie użyteczna, a nie tylko na papierze.