Im większe grono uprawnionych do ulgi, tym lepiej dla podatników. Przyznanie prawa do ulgi to jednak połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem może się okazać wpisanie przysługującej kwoty ulgi w zeznaniu. Przepisy dla dokonania odliczenia wymagają zgodnego podziału ulgi przez byłych małżonków. Praktyka pokaże, czy ten wymóg nie okaże się zbyt trudny do spełnienia.