Dotyczy to obydwu stron sporu. Skargę kasacyjną do II instancji sądowej może wnieść podatnik lub organ podatkowy. Jednak gdy organ podatkowy składa skargę, by przełamać linię orzecznictwa, musi to budzić sprzeciw. Jest to zachowanie w myśl zasady: sądy sądami, a racja musi być po naszej stronie. Na pewno nie pogłębia to zaufania obywateli do organów władzy publicznej.