Dlatego z radością podatnicy przyjęli prezent w postaci rozszerzenia możliwości przesyłania zeznań za 2009 rok przez internet bez e-podpisu. Niezrozumiałe jest to, że tych nowinek zabraknie dla tych, dla których prostota jest wartością samą w sobie. Ryczałtowcy i kartowicze mogą się obejść smakiem. Wszyscy rozliczający PIT prezenty dostali, a dla drobnych przedsiębiorców podarku zabrakło.