Uproszczenie rozliczenia zostało wprowadzone, ale są też warunki, które trzeba spełnić. Jest możliwość wyboru, ale podatnik musi ponieść koszty takiego wyboru. Obowiązek złożenia zabezpieczenia na poczet VAT właściwie eliminuje korzyści, które miały być konsekwencją nowych regulacji. Niby bez sensu, ale być może tak miało być. Zmienić tak, żeby utrzymać status quo, to niezła sztuczka legislacyjna. Jeśli taki był zamiar ustawodawcy, to się udało, bo z nowych przepisów skorzystało zaledwie kilkuset podatników.