Chociaż i to nie jest, moim zdaniem, pewne, bo wielu z nich i tak rozlicza się poza Polską. Stracić mogą natomiast prowadzący indywidualną działalność gospodarczą. Ustawodawca nie obniżył bowiem stawki podatku liniowego, wynoszącej 19 proc. Małym przedsiębiorcom sugeruję więc przeprowadzenie analizy i ewentualny powrót do zasad ogólnych PIT. A ustawodawcy życzyłbym większej odwagi w upraszczaniu podatków...