Niedopuszczalna jest również sytuacja, gdy doradca podatkowy pozostaje w związku konkubenckim z urzędnikiem. Co więcej, takie różnicowanie wydaje się niezgodne z konstytucją. Przepisy ustawy o doradztwie trzeba więc zmienić, zwłaszcza że jest ku temu okazja, bo za chwilę rząd zajmie się nowelizacją tej ustawy. Wystarczającym rozwiązaniem wydaje się usunięcie zakazu i stosowanie w takich sytuacjach przepisów Ordynacji podatkowej. Przewidują one szerszy zakres wyłączeń w sytuacji, gdy istnieje konflikt interesów między stronami postępowania podatkowego.