Podstawowy próg udzielonej pomocy to 200 tys. euro w okresie trzech lat. Wydaje się to dużo, ale trzeba pamiętać, że umorzone kwoty obniżą możliwą pomoc z innych tytułów. Może więc okazać się, że prowadzący działalność gospodarczą korzystający z różnych form pomocy de minimis na skorzystaniu z abolicji podatkowej straci. Nie będzie mógł bowiem skorzystać z innych form pomocy. Ze wspomnianej jednorazowej amortyzacji lub wielu innych. Trzeba więc się zastanowić, czy rzeczywiście warto skorzystać z abolicji.