W powszechnej opinii urządzenia te powinny być instalowane przez prowadzących działalność gospodarczą. Powstaje pytanie, czy za taką działalność można uznać wynajmowanie np. własnego mieszkania lub nawet jednego pokoju przez osobę prywatną. Co prawda, w projekcie nowego rozporządzenia w sprawie kas przewidziano możliwość uniknięcia stosowania kasy przy tego rodzaju wynajmie. Uzależniono to jednak od spełnienia określonych warunków, czyli np. dokonywania zapłaty za takie usługi za pośrednictwem poczty lub na rachunek bankowy.