Zdarza się bowiem, że w uzasadnieniu wyroku zawarte są też tezy i wskazania faktycznie przyznające rację organom podatkowym. Co gorsza, to wątpliwe uzasadnienie jest wiążące dla urzędów. Stawia to podatnika w niezwykle trudnej sytuacji, gdyż nie może wnieść skargi na samo problematyczne uzasadnienie. Eksperci zaś nie są zgodni co do skutków i skuteczności zaskarżenia całego wyroku. Dlatego trzeba zmienić przepisy i umożliwić podatnikom podważenie wadliwych uzasadnień.