W interpretacji przepisów podatkowych wiedza jest jednak niezbędna. Dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku w 2007 roku jest ściśle określony i wynosi 3015 zł. Jest to dochód już po odliczeniu składek ZUS, czyli kwota, od której liczy się podatek. Umieć liczyć to jeszcze za mało, bo trzeba wiedzieć, jak liczyć. A przez takie nieumiejętne rachunki podatnik traci zaufanie do organów podatkowych.