W ministerialnym projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano kilka dobrych rozwiązań. Szkoda jednak, że niektóre z nich obwarowano wymogami natury biurokratycznej. Projekt zawiera też rozwiązania, co do których można mieć wątpliwości, czy ułatwią życie podatnikom. Wprowadzenie proponowanych zmian w życie z pewnością nie spowoduje, że obecna ustawa stanie się idealna. Nie można wykluczyć, że w niedalekiej przyszłości trzeba ją będzie zastąpić zupełnie nowym aktem prawnym.