Obowiązująca ustawa o VAT ma mnóstwo wad. Wiele jej przepisów jest zagmatwanych i napisanych mało zrozumiałym językiem. Zawiera również rozwiązania, które są niekorzystne dla wielu podatników. Dlatego czekają oni cieprliwie na usunięcie regulacji, które przysparzają im najwięcej problemów.
W ministerialnym projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano kilka dobrych rozwiązań. Szkoda jednak, że niektóre z nich obwarowano wymogami natury biurokratycznej. Projekt zawiera też rozwiązania, co do których można mieć wątpliwości, czy ułatwią życie podatnikom. Wprowadzenie proponowanych zmian w życie z pewnością nie spowoduje, że obecna ustawa stanie się idealna. Nie można wykluczyć, że w niedalekiej przyszłości trzeba ją będzie zastąpić zupełnie nowym aktem prawnym.