Korzystne zwroty umożliwiają zyski, ale zmiany niekorzystne powodują straty. Czasami bardzo dotkliwe. Dlatego warto zabezpieczyć się przed nieznaną przyszłością. Takim zabezpieczeniem może być przyjęcie zasad rachunkowości zabezpieczeń i wykazywanie transakcji dopiero w momencie ich realizacji. Oczywiście, że może to być bardziej czasochłonne i skomplikowane, ale warto to robić. Ograniczymy ryzyko niekorzystnych zmian, poprawimy poziom przewidywalności wyników spółek. Sytuacja finansowa firm dla potencjalnych inwestorów czy analityków będzie bardziej przejrzysta. A w niepewnych czasach przejrzystość jest najważniejsza.