Liczą, że fiskus się pogubi i będzie wysyłał pisma do kolejnych przedstawicieli podatnika. Tymczasem będzie biegł termin przedawnienia. Działanie to, mimo iż przepisy nie zakazują wprost jego stosowania, w mojej ocenie jest nieetyczne. Byłoby dobrze, gdyby podatnicy byli uczciwi i nie starali się na siłę obchodzić obowiązujących przepisów. Jeszcze lepiej by było, żeby obowiązujące regulacje były jasne i przejrzyste, a podatki niskie i sprawiedliwe. Być może przy istnieniu precyzyjnych zasad opodatkowania zabawy w chowanego z fiskusem okazałyby się nieopłacalne. Ale to takie moje pobożne życzenie.