Od liczby legalnych, zameldowanych mieszkańców zależą bowiem ich dochody. Podatnicy powinni wziąć to pod uwagę. Jeżdżą przecież autobusami, korzystają z państwowej służby zdrowia, dróg, szkół czy przedszkoli. Gmina musi to wszystko sfinansować. Jest i inny argument. Uczciwość. Nikt przecież nie chciałby, by za jego pracę czy świadczone usługi zapłatę dostawał sąsiad. Zameldujmy się zatem tam, gdzie mieszkamy. Gminom zagwarantuje to większe dochody. Miejmy tylko nadzieję, że wszyscy na tym skorzystamy.