Z pewnością zostały zaostrzone kryteria uznawane za doświadczenie w księgowości. Jest ono konieczne do zdobycia uprawnień księgowych. Intencja zmiany jest dobra. Ma zapobiec fałszywemu wykazywaniu praktyki przez osoby, które w rzeczywistości jej nie mają. Problem pojawia się w przypadku doświadczenia zdobywanego na podstawie umowy cywilnoprawnej w podmiocie nieprowadzącym usługowo ksiąg rachunkowych. Zwiększone wymagania dla księgowych pozwolą na poprawę świadczonych usług. Jest to też z korzyścią dla podatników. Doświadczony i kompetentny księgowy to bezpieczeństwo i spokój w razie kontroli podatkowej.