Działanie to wydaje się słuszne. Ograniczy się sytuacje, w których możliwe jest egzekwowanie zależności podatkowych od osób, które z jej powstaniem miały niewiele wspólnego. Nabywca, jeśli oczywiście działa w dobrej wierze, nie powinien ponosić odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podmiotu, od którego coś kupuje. Zastanawiam się tylko, czy faktycznie zmiana ta wpłynie na gospodarkę i przyczyni się do większej swobody działalności gospodarczej. Może i tak, ale efekty zmian nie będą szczególnie widoczne. Nowych rozwiązań i ulepszeń dla prowadzących biznes należy szukać gdzie indziej.