Stąd duża liczba składanych przez podatników wniosków o interpretację podatkową. Zapytania często dotyczą dochodu z akcji pracowniczych nabywanych w czasach restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przepisy podatkowe określają, które papiery udziałowe objęte są preferencją podatkową. Gorzej, że fakt nabycia musi być udokumentowany. Mam nadzieję, że inwestorzy będą o tym pamiętać. W przeciwnym razie może ich spotkać niemiłe rozczarowanie.