Wysokość kwoty odprowadzonego podatku od zysków zależy od stosowanej przez dane towarzystwo metody umarzania jednostek. Tylko nieliczne TFI, będące płatnikiem tego podatku, wychodzą naprzeciw oczekiwaniom podatnika. Najlepiej gdyby klient mógł indywidualnie rozliczyć nabywane jednostki, a nie korzystał z metody narzuconej przez TFI. Tylko on wie, która metoda będzie odpowiednia dla przyjętej przez niego strategii inwestycyjnej. Aktywny inwestor z tej możliwości na pewno chciałby skorzystać. Towarzystwom raczej na tym nie zależy.