Rządowy projekt zmian ustawy o PIT, CIT oraz innych ustaw poparło 264 posłów, przeciw było czterech, wstrzymało się 143. Celem ustawy jest m.in. utrudnienie firmom powiązanym ze sobą wyprowadzanie zysku za granicę.Zgodnie z ustawą firmy o kosztach lub przychodach powyżej 10 mln euro będą musiały przygotowywać analizy porównawcze, w których będą musiały uzasadnić rynkowy poziom cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Nowela przewiduje też, że największe grupy - o przychodach powyżej 750 mln euro - powinny przygotowywać także raporty o wysokości dochodów i zapłaconym podatku oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej jednostek zależnych, a także zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej.