Wynajmujący, którzy zdecydowali się na ryczałt od najmu w trakcie 2008 roku, płacili ryczałt od przychodów według stawki 8,5 proc., a po przekroczeniu limitu - 20 proc. przychodu. Płacili go do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali przychód z najmu. Jedynie za grudzień 2008 rozliczają się z fiskusem inaczej; nie są zobowiązani do uregulowania zobowiązania w terminie do 20 stycznia, ale do 31 stycznia. W tym samym terminie składają swoje zeznanie roczne PIT-28.

Nie łączą oni przychodów z najmu z innymi dochodami lub przychodami. Gdy uzyskują przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to składają jedno zeznanie roczne PIT-28, ale formalnie najem rozliczają w nim odrębnie od działalności.

Inne dochody podlegające opodatkowaniu rozliczają odrębnie. Podatnicy, którzy nie wybrali ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy ich opodatkowania, płacą od nich zaliczki na podatek dochodowy do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskali dochód z najmu. Inaczej niż za pozostałe miesiące płacą zaliczkę grudniową. W przeciwieństwie do ryczałtowców płacą ją wcześniej, do 20 grudnia w takiej samej wysokości jak zaliczka za listopad.

Ostatecznie podatek dochodowy od najmu rozliczają zaś w zeznaniu rocznym PIT-36, które muszą złożyć do 30 kwietnia 2009 r. Jeśli wynajmujący płacący podatek od dochodu z najmu w 2008 r. uzyskali także inne dochody, które podlegają podatkowi wyliczanemu według skali, np. z pracy, emerytury, zleceń itp., to przed wyliczeniem podatku rocznego według skali tabeli podatkowej muszą zsumować wszystkie takie dochody.

Jeśli uzyskiwali dochody opodatkowane inaczej niż według skali, to te inne dochody rozliczają odrębnie.