Progi podatkowe to stawki procentowe podatku dochodowego od osób fizycznych. Do uiszczania tej daniny zobowiązane są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. W zależności od wysokości osiągniętego dochodu, wyróżnia się pierwszy i drugi próg podatkowy.

Z przedstawionej niżej tabeli wynika, że podatnicy, którzy w roku ubiegłym uzyskali dochód poniżej kwoty 85 528 złotych, zapłacą podatek w wysokości 18 proc. skorygowany o wskazaną kwotę zmniejszającą daninę (w 2017 roku 556,02 gr). Jeżeli podatnik przekroczy kwotę 85 528 zł, płaci w 2017 roku 14 839,02 zł oraz 32 proc. od kwoty powyżej 85 528 zł. Kwota 14 839,02 wynika z 18 proc. podatku należnego w przypadku pierwszej stawki podatkowej, pomniejszonego o podatek z kwoty 556,02 zł.

Jakie będą progi podatkowe w 2017 roku? Ministerstwo Finansów odpowiada. Sprawdź, co się zmieniło w 2017 roku>>

Kwota zmniejszająca podatek, określona w pierwszym przedziale skali podatkowej, wynosząca 556,02 zł odpowiada dochodowi niepowodującemu obowiązku zapłaty podatku w wysokości 3 091 zł.

Informacja udostępniona przez Ministerstwo Finansów budzi jednak wątpliwości zważywszy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. kwoty wolnej od podatku. Stwierdzono bowiem, że zapis dot. jej wysokości jest niezgody z Konstytucją, a co za tym idzie utraci moc prawną 30 listopada bieżącego roku. Ewentualna zmiana kwoty wolnej od podatku stawia pod znakiem zapytania kwestię progów podatkowych w 2017 roku.

Podstawa obliczenia podatku w złotych . Podatek wynosi
Ponad Do .
. 85 528 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85 528 . 14 839 zł 02 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł