Na jutrzejszym posiedzeniu rząd rozpatrzy projekt nowelizacji ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Placówki handlowe nie będą też musiały składać deklaracji dotyczącej tego podatku.

Niezależnie od tego trwają prace nad projektem rozporządzenia, którym minister finansów ma zaniechać poboru daniny od 1 września do końca 2016 r. Projekt jest nadal w konsultacjach. To jednak nie zwolni sklepów ze składania deklaracji.

Prace nad zawieszeniem podatku są skutkiem decyzji Komisji Europejskiej, która zarzuciła polskiemu rządowi, że przez przyjęcie progresywnego systemu opodatkowania, dyskryminuje podmioty o największych obrotach. Komisja chce zbadać, czy Polska nie faworyzuje mniejszych sieci i sklepów. Do czasu podjęcia ostatecznej decyzji KE nakazała zawieszenie udzielania pomocy, która jest niezgodna z prawem.