Alimenty dla dziecka, które otrzymuje rentę socjalną, są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Od przyszłego roku mąż podatniczki będzie płacić alimenty na chore dziecko. Ze względu na trudną sytuację życiową dziecko pobiera także rentę socjalną. Mąż twierdzi, że te pieniądze z alimentów podatniczka powinna wykazać jako przychód do opodatkowania.
- Czy to prawda - pyta pani Mariola z Zielonej Góry.
Nie jest to prawda. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych rozszerza zwolnienia z PIT w zakresie otrzymywanych alimentów.
Zgodnie ze zmienionym art. 21 ust. 1 pkt 127 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są alimenty:
a) na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, oraz dzieci bez względu na wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
b) na rzecz innych osób niż wymienione w lit. a), otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł.
Zmiana w tym zakresie zacznie obowiązywać 1 stycznia 2009 r.
PODSTAWA PRAWNA
• Art. 1 pkt 11 ustawy z 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw; Dz.U. nr 209, poz. 1316).