Określone zostały wzory deklaracji: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9, VAT-10, VAT-11 i VAT-12 oraz wzór nowej deklaracji VAT-7D.

Rozporządzenie wskazuje również, od kiedy należy stosować poszczególne formularze. Nowy wzór deklaracji VAT-7 stosuje się, począwszy od rozliczenia za grudzień 2008 r., deklaracji VAT-7K począwszy od rozliczenia za IV kwartał 2008 r., natomiast VAT-7D począwszy od rozliczenia za I kwartał 2009 r.

Zgodnie z przepisem przejściowym rozporządzenia do 31 grudnia 2009 r., mogą być stosowane wzory deklaracji wraz z objaśnieniami, określone rozporządzeniem z 19 września 2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 185, poz. 1545). Nie dotyczy to podatników, którzy dokonują rozliczenia podatku należnego z tytułu importu towarów, zgodnie z art. 33a ustawy o VAT.

Rozporządzenie weszło w życie 1 grudnia 2008 r.