W tej części komentarza do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: ustawa o PIT) czytelnicy zapoznają się z m.in. przepisami dotyczącymi kosztów używania samochodów osobowych:

1) będących własnością podatnika, a niezaliczonych do ewidencji środków trwałych,

2) odpłatnie używanych na podstawie umów cywilnoprawnych (w tym z uwzględnieniem szczególnej pozycji leasingu w polskich podatkach dochodowych),