W tej części komentarza do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.; dalej: ustawa o PIT) czytelnicy zapoznają się z m.in. przepisami dotyczącymi kosztów używania samochodów osobowych:

1) będących własnością podatnika, a niezaliczonych do ewidencji środków trwałych,

2) odpłatnie używanych na podstawie umów cywilnoprawnych (w tym z uwzględnieniem szczególnej pozycji leasingu w polskich podatkach dochodowych),

3) będących w posiadaniu pracownika (choć pojazd nie musi być jego własnością).

Reklama

Jest to ciąg dalszy omówienia regulacji art. 23 ust. 1 ustawy o PIT. W tym opracowaniu komentowane są derogacje kosztowe

od pkt 36 do 63. W poprzedniej części – opublikowanej 22 sierpnia tego roku w nr 161 DGP – zostały omówione wyłączenia kosztowe, które ustawodawca wymienił w art. 23 ust. 1 pkt 1–35 ustawy o PIT.

Reklama

Oprócz wyłączeń dotyczących samochodów osobowych w tej części znalazły się też inne wyłączenia, np. odnoszące się do działalności socjalnej, wierzytelności umorzonych i innych.

Dzięki omówieniu zamieszczonemu w tej części (oraz dwóch

poprzednich) podatnicy PIT zyskują wiedzę na temat prawidłowego rozliczania kosztów uzyskania przychodu z działalności gospodarczej.

PRZEJDŹ DO KOMENTARZA >>

TYDZIEŃ Z KOMENTARZAMI – BAZA PUBLIKACJI

Dotychczas w tygodniku Podatki i Księgowość komentowaliśmy m.in. ustawy:

● z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

● z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn

● z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

● z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

● z 29 września 1994 r. o rachunkowości

● z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

● z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

● z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

● z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

● z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Komentowaliśmy też m.in. rozporządzenia:

● z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

● z 10 września 2009 r. w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób fizycznych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób fizycznych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych

● z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

● z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

● z 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur

Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w wydaniach DGP na www.edgp.gazetaprawna.pl