INTERPELACJA

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (5235) wypowiedziało się w sprawie stawki VAT na usługi świadczone w polskich portach morskich przy obsłudze ładunków. Zgodnie z wyjaśnieniami resortu zerową stawkę podatku stosuje się do usług świadczonych na obszarze polskich portów morskich polegających na obsłudze morskich środków transportu oraz związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze lądowych środków transportu na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 9 i 9a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Ta sama stawka dotyczy również pozostałych usług świadczonych na rzecz armatora morskiego, służących bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego, i statków ratowniczych morskich i ich ładunkom. Warunkiem zastosowania zerowej stawki VAT jest prowadzenie przez podatnika dokumentacji, z której wynika, że usługi te zostały wykonane przy zachowaniu ustawowych warunków.

Ministerstwo Finansów wskazało, że art. 83 ust. 1 pkt 17 odpowiada art. 148 lit. d) Dyrektywy 2006/1112/WE. Zgodnie z wyrokiem ETS przepis ten należy interpretować w ten sposób, że zwolnienie (czyli odpowiednik polskiej 0-proc. stawki VAT) dotyczy usług świadczonych bezpośrednio na rzecz armatora, przeznaczonych dla zaspokojenia bezpośrednich potrzeb statków morskich. Oznacza to, że usługi świadczone w polskich portach morskich przy obsłudze ładunków korzystają z opodatkowania obniżoną do wysokości 0 proc. stawką VAT, ale tylko w przypadku gdy są świadczone na rzecz armatora.