Szpital może odliczyć od przychodu koszty postępowania sądowego i zastępstwa procesowego – potwierdził dyrektor katowickiej izby.
Chodziło o publiczną placówkę, która podpisała umowę z firmą zewnętrzną na wykonywanie usług pielęgniarskich i położniczych. ZUS uznał, że to szpital jest pracodawcą i powinien płacić składki za zatrudnionych, zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Szpital postanowił dochodzić swoich racji w sądzie, ale przegrał w dwóch instancjach. W rezultacie musiał m.in. zwrócić koszty zastępstwa procesowego.
Uważał, że poniesione wydatki (łącznie z opłatą sądową było to ponad 7 tys. zł) może zaliczyć do kosztów podatkowych.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach to potwierdził. Uznał, że wydatki będące skutkiem uczestnictwa w procesach sądowych mają związek z całokształtem działalności placówki, a zatem służą zachowaniu źródła przychodu. Zostały bowiem poniesione w celu ochrony interesów szpitala, który działał racjonalnie, chcąc przeciwdziałać uszczupleniu swojego majątku.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 18 lipca 2016 r., nr IBPB-1-2/4510-534/16/MS