Ministerstwo Finansów jeszcze w ubiegłym roku zapewniało, że nie obłoży e-papierosów podatkiem. Dziś oficjalnie przyznaje, że analizy w tej sprawie prowadzi specjalnie powołany do tego zespół.
Podkreśla, że od jej wyników zależy kierunek ewentualnych działań legislacyjnych. A to oznacza, że dopiero po zakończeniu analizy będą znane stawki podatku i data jego wejścia w życie.
Obecnie sprzedaż elektronicznych papierosów jest objęta tylko VAT.