Przez trzy miesiące do urzędów wpłynęło 10,7 tys. wniosków o abolicję podatkową. Najwięcej wniosków złożyli podatnicy zarabiający w Wielkiej Brytanii, Holandii, Danii.
Ministerstwo Finansów podsumowało złożone dotychczas wnioski o abolicję podatkową. Do 20 października liczba złożonych wniosków wyniosła łącznie 10 712 (w tym 383 wnioski za 2002 rok), które złożyło 10 953 podatników (w tym 390 za 2002 rok).
Z danych resortu finansów wynika też, że do 20 października urzędy skarbowe wydały 119 decyzji dotyczących zwrotu podatku na kwotę 313 393 zł i odsetek (opłaty prolongacyjnej) do zwrotu w wysokości 3849 zł. Ponadto urzędy skarbowe wydały osiem decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowej na kwotę umorzonych zaległości 14 092 zł i kwotę umorzonych odsetek (opłaty prolongacyjnej) 1712 zł.