Ministerstwo Finansów podsumowało złożone dotychczas wnioski o abolicję podatkową. Do 20 października liczba złożonych wniosków wyniosła łącznie 10 712 (w tym 383 wnioski za 2002 rok), które złożyło 10 953 podatników (w tym 390 za 2002 rok).

Z danych resortu finansów wynika też, że do 20 października urzędy skarbowe wydały 119 decyzji dotyczących zwrotu podatku na kwotę 313 393 zł i odsetek (opłaty prolongacyjnej) do zwrotu w wysokości 3849 zł. Ponadto urzędy skarbowe wydały osiem decyzji dotyczących umorzenia zaległości podatkowej na kwotę umorzonych zaległości 14 092 zł i kwotę umorzonych odsetek (opłaty prolongacyjnej) 1712 zł.

- Na niewielką liczbę wniosków ma wpływ krótki czas obowiązywania ustawy abolicyjnej oraz to, że boom wyjazdów za granicę w celach zarobkowych rozpoczął się po wstąpieniu Polski do UE. Dlatego za 2002 rok tylko 390 podatników złożyło stosowne dokumenty w celu skorzystania z ustawowych rozwiązań - wyjaśnia Ludwik Kotecki, wiceminister finansów odpowiedzialny za podatki.

Podkreśla też, że MF szacuje, że wniosków będzie więcej pod koniec roku, w okresie świątecznych powrotów, oraz w ostatnich dniach terminu, czyli przed 6 lutego 2009 r.

- Nie od dziś wiadomo, że wiele osób odkłada załatwienie urzędowych spraw na ostatnią chwilę, czego przykładem jest akcja rozliczeń rocznych. Najwięcej zeznań wpływa w ostatnich dniach kwietnia, chociaż zeznania składamy już od kilkunastu lat - podsumowuje Ludwik Kotecki.

Warto dodać, że ustawa z 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 143, poz. 894) zakłada możliwość udzielenia abolicji w dwóch formach.

Pierwsza to umorzenie zaległości podatkowej. Przewidziana jest ona dla podatników, którzy nie rozliczyli się w Polsce z zagranicznych zarobków, a mieli taki obowiązek. Druga to zwrot części podatku. Z tej formy abolicji mogą skorzystać podatnicy, którzy w Polsce rozliczyli zagraniczne zarobki.

Z abolicji mogą skorzystać podatnicy, którzy pracowali poza krajem w latach 2002-2007. Osoby uzyskujące dochody zagraniczne w latach 2003-2007 na skorzystanie z abolicji mają czas do 6 lutego 2009 r. Wnioski o abolicję za 2002 rok podatnicy składali do 6 października 2008 r.

6 lutego 2009 r. ostatni dzień na złożenie wniosku o abolicję za lata 2003-2007

326 mln zł ma wynieść łączny koszt abolicji za lata 2002-2007 według Ministerstwa Finansów

ABOLICJA PODATKOWA W PRAKTYCE

Kto skorzysta z abolicji

Ustawa abolicyjna ma zastosowanie do podatników, którzy przynajmniej w jednym roku w okresie 2002-2007 podlegali nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce i uzyskiwali w tym roku przychody z pracy, do których miała zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia.

Metoda proporcjonalnego odliczenia - zagraniczny podatek uiszczony już za granicą zostanie zaliczony na poczet podatku polskiego, obliczonego od całości dochodów - w takiej proporcji, w jakiej zagraniczny dochód pozostaje w stosunku do całości dochodu danego podatnika.

Forma abolicji

Abolicja podatkowa dotyczy zarówno podatników, którzy ukryli swoje zagraniczne zarobki przed polskim fiskusem, jak i osób, które rozliczyły się w Polsce. W pierwszym przypadku abolicja podatkowa przyjmie formę umorzenia długu. W drugim będzie to zwrot części podatku.

Potrzebne druki

PIT-AZ - wniosek o umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych

AZ-O - oświadczenie potwierdzające uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą